التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب» در بوته معرفی و نقد
52 بازدید
محل نشر: الهیات و حقوق » پاییز 1380 - شماره 1 (12 صفحه - از 157 تا 168)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این نوشتار،ابتدا با معرفی انگاره‌های«هویت»و«حس مکان»، به عنوان مؤلفه‌های دخیل در میزان ارزشمندی بافت‌های مداخله در این بافت‌ها پرداخته می‌شود.در ادامه ضمن تدقیق لزوم انجام مطالعات‌ بصری-کالبدی در این بافت‌ها،اقدام به معرفی،تحلیل و بازشناخت‌ نظام بصری و انگاره‌های آن(به عنوان جنبه کالبدی-بصری منظر شهری)می‌شود.نتایج حاصل از این پژوهش،معرفی انگاره‌های هویت‌ و حس مکان برای تشخیص میزان فرسودگی بافت‌های شهری،شفاف‌ سازی جایگاه مطالعات مربوط به نظام بصری در مبانی نظری طراحی‌ شهری،معرفی و تدقیق عناصر بصری و چگونگی رابطه بین آنها به‌ عنوان انگاره‌های نظام بصری است.نتایج حاصل از این پژوهش،در محله عباسی تهران به عنوان نمونه موردی،مورد بررسی قرار خواهد گرفت. کلیدواژه ها : هویت ،حس مکان ،بافت فرسوده ،منظر شهری ،نظام بصری ،محله‌ عباسی
آدرس اینترنتی