دشمن شناسی و دشمن ستیزی در سوره انفال
59 بازدید
محل نشر: علوم و معارف قرآن » پاییز 1375- شماره 3 (18 صفحه - از 7 تا 24)
نقش: مترجم
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی